جمعه, ۴, خرداد ۱۳۹۷

اگر مدافعان حرم نبودند!

رسانه های غربی و تحلیلگران آن با بزرگنمایی تعداد شهدای کشورمان که به عنوان مدافعان حرم در سوریه و عراق حضور دارند، سعی دارند تا در رسانه های خود فضای تخریبی را علیه نیروهای ایرانی شکل دهند.

اگر به ابعاد بحرانی که در منطقه ایجاد شده نگاه کنیم و آن را به طور دقیق بررسی نماییم به خوبی می توان پی برد که در ۵ سال گذشته تاکنون تعداد شهدای نیروهای ایران نسبت به فاجعه ای که در سوریه و عراق دیده می شود اندک و ناچیز است.

هنگامی که بان کی مون دبیر کل سازمان ملل اوضاع سوریه را به جهنم تشبیه می کند، تازه می توان عمق جنگ و درگیری را در این کشور درک کرد. اما حضور نیروهای ایران با عناوین نیروهای مستشاری و حتی عملیاتی از همان ابتدا با واکنش های منفی جبهه غربی عربی علیه سوریه روبرو بود.

حضور ایران در سوریه و عراق با درخواست کمک مقامات این دو کشور برای مقابله با تروریست های تکفیری انجام شد و اکنون بیشترین حضور از سوی ایران در سوریه وجود دارد. هم دولت و هم مردم این کشور قدردان حمایت ایران از سوریه هستند و خود را مدیون ایران می دانند.

جمهوری اسلامی ایران با واکنش به هنگام خود در بحران منطقه توانست نبض بحران را در دست بگیرد و نگذارد که با سقوط سوریه و عراق به دست گروه های تروریستی تکفیری، جبهه مقاومت تضعیف شود و خط مقدم مبارزه کوتاه گردد.

در این که هدف اصلی ایجاد بحران در منطقه، انقلاب اسلامی ایران است شکی نیست. برای این که جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شود، ابتدا کشورهای همپیمان درگیر بحران های سخت می شوند تا با تضعیف و سپس سقوط آنها، مرزهای درگیری به ایران نزدیکتر شود.

سوریه که خط مقدم جبهه مقاومت است، به عنوان کشور هدف، پس از آغاز خیزش های اسلامی با بحران روبرو می شود. کشورهایی که با انقلاب مردمی خود در تونس، مصر،لیبی و برخی کشورهای عربی دیگر منطقه می رفتند تا دیکتاتورهای خود را سرنگون کنند، با دخالت های آمریکا با انحراف روبرو شدند.

آمریکایی ها با همکاری سران کشورهای مرتجع عرب منطقه باعث انحراف انقلاب های مردمی در منطقه شدند و از گسترش آن به کشورهایی همچون عربستان سعودی، کویت، امارات و دیگر کشورها جلوگیری کردند.

همه توجهات به سوی سوریه و سپس عراق و یمن معطوف شد. فشارها برای سرنگونی اسد افزایش یافت، این فشارها، هم از لحاظ سیاسی و هم از نظر نظامی هر کشوری را می توانست با فروپاشی همراه کند اما مقاومت اسلامی توانست از این فاجعه جلوگیری کند.

فروپاشی سوریه و اشغال این کشور به دست گروه های تروریستی تکفیری که از سوی رژیم آل سعود حمایت همه جانبه می شود، فاجعه ای وخیم تر را برای منطقه رقم می زد. اگر چنین اتفاقی می افتاد، جنایات و خونریزی های تروریست ها وسیع تر می شد و جهنمی در سوریه شکل می گرفت.

مدافعان حرم که از ایران داوطلبانه راهی سوریه و عراق می شوند، با حضور خود توانستند از بروز چنین فاجعه ای جلوگیری کنند. پیروزی ها و پیشرفت های نظامی در سوریه مرهون ایران و نیروهای جان برکف کشورمان است.

آنها در این نبرد هم از ارزش های اسلامی در سوریه و عراق دفاع می کنند و هم از سقوط کشورهای همپیمان جلوگیری می کنند و نکته مهم این حضور در این است که از ورود گروه های تروریستی به مرزهای کشورمان ممانعت می کنند.

اکنون همگان در ایران متوجه هستند که نبرد رزمندگان ایران در سوریه و عراق برای دفاع از امنیت ملی کشورمان است. اگر خط مقدم جنگ در همان محدوده جغرافیایی حفظ نشود، مرز درگیری نه تنها پشت مرزهای ایران خواهد بود بلکه چه بسا به درون خاک ایران هم کشیده می شد.

اکنون اگر در منطقه بحران زده غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران در شرایط امن و آسایش قرار دارد و گزندی به کشورمان وارد نشده است به خاطر جانفشانی های مدافعان حرم است.

رهبر معظم انقلاب اخیرا در دیدار جمعی از خانواده شهدای مدافع حرم فرمودند: «حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند.

حضرت آیت الله خامنه ای امتیازات شهدای مدافع حرم را اینگونه بر می شمرند؛

یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند.

امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور… اگـر جلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

امتیاز سـوم هم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمی شـود.»

و اگر مدافعان حرم نبودند، حرمی برلای زیارت باقی نمی ماند. مرقد حضرت زینب(س) ویران می شد و در عراق دست ناپاک تروریست های تکفیری وهابی به بارگاه مطهر ائمه اطهار(ع) می رسید و آنگاه آنها به آرزوی پلید خود می رسیدند.

اصرار ائتلاف عربی غربی علیه سوریه بر سقوط بشار اسد همانگونه که برای آنها اهمیت دارد ماندگاری سوریه، با وجود بشار اسد هم برای جبهه مقاومت و ایران اهمیت ویژه ای دارد. آنها تاکنون نتواسنته اند به هدف خود در سوریه و عراق برسند. چون ایران مانعی محکم مقابل آنها ایجاد کرده که نه تنها رسیدن به هدف را برای آنها دشوار کرده بلکه محال نموده است.

ادامه عملیات ارتش سوریه با پشتیبانی ایران و روسیه باید ادامه داشته باشد. هر چند با مخالفت آمریکایی ها و دیگر کشورهای همپیمان او روبرو شده است اما همین مخالفت نشان از درست بودن عملیات دارد.  ادامه عملیات نظامی ارتش سوریه اگر به کمک راه حل سیاسی نمی رود اما راه حل نظامی را برای بحران سوریه تضمین می کند.

به نقل از خبرگزاری میزان

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*