پنج شنبه, ۲, آذر ۱۳۹۶

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم

گزارش تصویری از فعالیت های کانون امام حسن مجتبی(ع)آزمون های منظم و هدف دار جهت بررسی رشد علمی دانش آموزان

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دومجلسات مشاوره تحصیلی و حل آزمون بعد از برگزاری آن

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دومکلاس های خلاقیت؛ دومینو های زیبای بچه های کانون ۱۶

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دومکلاس های قرآن در کنار تمامی کلاس های درسی؛ جزو لاینفک برنامه های کانون نخبه

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دومگامی نو در برگزاری کلاس های درسی ؛ آموزش عملی و حذاب با امکانات محدود

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم

گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم
گزارش کانون امام حسن مجتبی(ع) / شماره دوم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*