دوشنبه, ۱, آبان ۱۳۹۶

ویژه خانواده ها

متن سلسله جلسات کانون برای اولیای محترم

جلسات اولیای کانون امام حسن مجتبی علیه السلام با پیگیری مستمر اولیای محترم دانش آموزان برگزار می شود در این سلسه جلسات مسئول تربیتی کانون به شرح مباحثی بسیار مهم و موضوعات کاربردی پیرامون مسئولیت های اولیاء در قبال تربیت فرزندان می پردازند که در ادامه محتوای ۴جلسه ارائه می شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را ارائه فرمایید… جلسه ... بیشتر بخوانید »

گزارشی از ششمین جلسه از سلسله جلسات اولیا در کانون امام حسن مجتبی با موضوع مدیریت زمان و برنامه ریزی

مدیریت زمان و برنامه ریزی روز جمعه ۱۱ مهر، ششمین جلسه از سلسله جلسات اولیا در کانون امام حسن مجتبی برگزار شد. روشهایی که می تواند کمک کند تا فرزندان اهل مدیریت زمان و برنامه ریزی بار بیایند، موضوع محوری جلسه بود که با توجه به شروع سال تحصیلی، یکی از دغدغه های اصلی اولیا نیز همین بود. در انتهای ... بیشتر بخوانید »

ویژه اولیا؛ بخشی از مباحث ارائه شده در ششمین جلسه حیات طیبه

بخشی از مباحث ارائه شده در ششمین جلسه حیات طیبه را در ادامه مطلب می خوانیم: باید تغییرات فرزندان در دوران بلوغ را به عنوان تغییر طبیعی و غریزی پذیرفت و البته برای کم کردن مخاطرات سن بلوغ تدبیر کرد. تغییر در گفتار، رفتار، ذهنیت ها و افکار و بسیاری تغییرات ظاهری و باطنی دیگر به تدریج در فرزندان ایجاد ... بیشتر بخوانید »