دوشنبه, ۱, آبان ۱۳۹۶

سخنرانی های روحانیت معزز

گزارش جلسه ششم کیمیای نظر

بسمه تعالی گزارش سلسله جلسات «کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله(جلسه ششم) کانون دانش پژوهان نخبه به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه دوره جدید سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در سال ۹۳ آغاز شد و این جلسات در اولین شنبه هر ماه قمری برگزار خواهد شد. نخستین جلسه سال ۹۳ هم زمان با روز شهادت امام هادی ... بیشتر بخوانید »

سخنان مهم حاج آقا، پیرامون مسائل نظام اسلامی در ایام فاطمیه

سخنان مهم حاج آقا، پیرامون مسائل نظام اسلامی در ایام فاطمیه

موضوع: بصیرت فاطمی(فاطمیه۹۲- جلسه اوّل) به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه، به دلیل شرایط داخلی و خارجی نظام، موضوع سخنرانی جلسات هیئت ره پویان آل طه در ایّام فاطمیه به موضوع “بصیرت فاطمی” اختصاص یافته بود. در ادامه گزارشی از اولین جلسه ی این سلسله مباحث تقدیم علاقمندان می شود: سخنران محترم در ابتدای بیانات خود پس از بیان موضوع ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه پنجم سلسله جلسات کیمیای نظر

گزارش سلسله جلسات «کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله(جلسه پنجم)کانون دانش پژوهان نخبه به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: پنجمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ اسفند ۹۲ برگزار شد.موضوع اصلی این جلسات به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته که در سیر رشد و تکامل این مجموعه اتفاقی مهم محسوب می ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه چهارم کیمیای نظر

گزارش سلسله جلسات «کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله(جلسه چهارم) کانون دانش پژوهان نخبه به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: چهارمین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ ۲۴ بهمن ۹۲ برگزار شد.موضوع اصلی این جلسات به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته که در سیر رشد و تکامل این مجموعه اتفاقی مهم ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه سوم کیمیای نظر

گزارش سلسله جلسات «کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله(جلسه سوم) کانون دانش پژوهان نخبه به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: سومین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ ۱۴ آذر ۹۲ برگزار شد.موضوع اصلی این جلسات به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته که در سیر رشد و تکامل این مجموعه اتفاقی مهم ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه دوم کیمیای نظر

گزارش سلسله جلسات «کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله (جلسه دوم) کانون دانش پژوهان نخبه گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه از دومین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» موضوع اصلی این جلسات به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته که در سیر رشد و تکامل این مجموعه اتفاقی مهم محسوب می شود.به گزارش این سایت، ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه اول کیمیای نظر

بسم الله الرحمن الرحیم گزارشی از جلسات«کیمیای نظر»:شرح زیارت امین الله، جلسه اول به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: اولین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ ۴ مهرماه ۹۲ برگزار شد.این سلسه جلسات اخلاقی که در سیر رشد و تکامل این مجموعه، اتفاقی مهم محسوب می شوند به شرح معارف زیارت امین ... بیشتر بخوانید »