سه شنبه, ۱, آبان ۱۳۹۷

نخبگان در محضر علمای ربانی

گزارش جلسه دوم “کیمیای نظر”

بسم الله الرحمن الرحیم گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه از دومین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» موضوع اصلی این جلسات به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته که در سیر رشد و تکامل این مجموعه اتفاقی مهم محسوب می شود.به گزارش این سایت، حاج آقا در ابتدای بحث و قبل از آغاز شرح ... بیشتر بخوانید »

گزارش جلسه اول “کیمیای نظر”

بسم الله الرحمن الرحیم به گزارش سایت کانون دانش پژوهان نخبه: اولین جلسه از سلسله جلسات اخلاقی، معرفتی کانون با عنوان «کیمیای نظر» در تاریخ ۴ مهرماه ۹۲ برگزار شد.این سلسه جلسات اخلاقی که در سیر رشد و تکامل این مجموعه، اتفاقی مهم محسوب می شوند به شرح معارف زیارت امین الله اختصاص یافته اند.به گزارش این سایت، حاج آقا ... بیشتر بخوانید »