شنبه, ۴, آذر ۱۳۹۶

اخبار کانون

نتایج کارشناسی ارشد اعضای کانون(سال ۹۲)

نتایج کارشناسی ارشد اعضای کانون درخشش دوباره دانشجویان کانون دانش پژوهان نخبه در عرصه علمی و این بار در آزمون کارشناسی ارشد. چند سالیست که افق جدیدی پیش روی دانشجویان کانون باز شده است و هرسال رویکرد دانشجویان به سمت آن بیشتر و بیشتر می شود؛ فتح کرسی های علمی دانشگاه ها. پیش از این نیز تعدادی از دانشجویان کانون، ... بیشتر بخوانید »